Hjem

Masseskade triage

"pasientsortering ved storulykker og katastrofer"

 

Ved storulykker kan riktig pasientsortering og optimal pasientflyt redde liv. Som "første-mann" til et skadested eller vitne til en storulykke eller katastrofe er det viktig å forstå etter hvilke prinsipper nødetatene arbeider. Masseskadesituasjoner krever at innsatspersonellet gjør det viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest.

 

"Grovtriage" (hvis hensiktsmessig)

Prioritering skjer ut fra responsevne (ligger stille, kan ikke gå, går)

Utføres av den første kompetente person på skadested ved å gi verbal beskjed til de skadde. Ingen blir fysisk undersøkt. Merking gjøres hvis nødvendig for å holde gruppe adskilt fra hverandre (f.eks. ved behov av flere transportrunder fra skadested til en egnet samleplass).

 

 

"Ingen respons"

Ligger stille og er åpenbart alvorlig skadd

 

 

Undersøkes som første gruppe.

 

Merkes eventuelt som rød.

 

 

"Kan ikke gå"

Kan gjøre adekvate tegn, men ikke gå

 

 

Undersøkes som andre gruppe

 

 

Merkes eventuelt som gul.

"Går"

Skadet eller ikke-skadet, men kan gå selv.

 

 

Undersøkes som tredje gruppe

 

Merkes eventuelt som grønn

Flytskjemaer fra Helsedirektoratets Nasjonal Veileder for masseskadetriage

Grovtriage

utføres av den første kompetente person på skadested

 

 

 

Individuell triage

utføres av helsepersonell med akuttmedisinsk kompetanse

 

Indidividuell triage er hovedmetoden i masseskade-triage og innebærer en mer nøyaktig prioritering basert på en forenklet og rask individuell undersøkelse av hver enkelt.

 

Individuell triage av voksne (>140cm)

utført av personell uten akuttmedisinsk erfaring

Forenklet triage av barn

basert på lengdemåling med tilhørende referanseverdier (pustefrekvens og pulsfrekvens)

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS