Barnetriage

Masseskade triage

"pasientsortering ved storulykker og katastrofer"

 

Barnetriage merking på bårer - Vitalverdier

Barnetriage, - merking på bårer

 

Barn har i utgangspunkt høyere verdier for respirasjon og puls enn voksne. Som et verdifullt hjelpemiddel, - som alltid er tilgjengelig, er bårekanten merket med vitale verdier for barnetriage.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS