Utstyr

Masseskade triage

"pasientsortering ved storulykker og katastrofer"

 

Enkelt utstyr for merking av pasienter ved storulykker og katastrofer

 

LESS Triagemappe™ er en praktisk magetaske med fargede refleksbånd som tilfredsstiller de anbefalte fysiske egenskaper ved merkeutstyr. Man anbefaler at merkene festes til venstre arm siden denne hele tiden er synlig om bord i et ambulansefartøy.

 

Hvorfor enkelt utstyr?

I en masseskadesituasjon vil medisinsk dokumentasjon måtte nedprioriteres så lenge det er ubalanse mellom antall skadde og stedlige ressurser. Ordinære dokumentasjonsprinsipper benyttes først fra det tidspunkt ressurssituasjonen tillater det. Ofte vil dette være ved oppstart av transport og i praksis vil det utføres ved at transportjournal fylles ut på ordinær måte. I de situasjoner der relevant informasjon MÅ dokumenteres tidlgere festes det en ekstra skadelapp på pasienten.

 

Eksempel på bruk av triagemerking:

 

 

 

 

Merking med LESS Triagebånd:

- raskt og enkelt å bruke

- fungerer i all slags vær

- går ikke ut på dato

- øvingsvennlig

- ubegrenset retriagering

 

 

Barnetriage, - merking på bårer

 

Barn har i utgangspunkt høyere verdier for respirasjon og puls enn voksne. Som et verdifullt hjelpemiddel, - som alltid er tilgjengelig, er bårekanten merket med Vitalverdier for barnetriage.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS