Sammenhengen Grov & Individuell Triage

Masseskade triage

"pasientsortering ved storulykker og katastrofer"

 

Flytskjema fra Helsedirektoratets Nasjonal Veileder for masseskadetriage

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS